{"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/iupspvn8p%2Fup%2F604e4b577e414_1920.png","height":"50"}
 • PURCHASE
 • INQUIRY
 • SMART FINDER
 • LOCATION
 • COMMUNITY
 • {"google":["Raleway","Lato","Open Sans"],"custom":["Noto Sans KR"]}
  ×
   
   
  섹션 설정
  {"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/iupspvn8p%2Fup%2F604e4b577e414_1920.png","height":"31"}
 • PURCHASE
 • INQUIRY
 • SMART FINDER
 • LOCATION
 • COMMUNITY
 • About Us

  GOLFZON làm cho bất cứ ai chơi gôn cũng trở nên thú vị hơn và mọi

  người dễ dàng trải nghiệm hơn.

  “Chúng tôi đang có những ý tưởng mới và phát triển các công nghệ mới cho ngành công nghiệp gôn.

  Nó đang phát triển một nền văn hóa mới thú vị trong trò chơi và cho những người chơi gôn trên toàn thế giới.”

   

  Deok-Hyung Choi & Gang-Soo Park CEO of GOLFZON

  Dẫn đầu sự hội tụ của gôn, công nghệ và văn hóa

  ONhiệm vụ của chúng tôi là làm cho việc chơi gôn trở nên thú vị hơn cho tất cả mọi người. Golf Zone đang ngày

  càng gia tăng sự phổ biến của môn golf thông qua các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ.

  Màn hình mô phỏng chơi gôn trong nhà của GOLFZON đã tạo ra một cơn sốt ở Hàn Quốc.

  Golf Zone Café đã trở thành một trung tâm giao lưu của mọi người ở mọi lứa tuổi và là nơi gặp gỡ ngoài giờ hành chính.

  Theo thống kê, có khoảng 50 triệu người trên thế giới chơi gôn trên màn hình ít nhất một lần mỗi năm.

  Kể từ khi thành lập vào năm 2000, GOLFZON đã tăng lên khoảng 350 triệu đô la doanh thu hàng năm (năm 2014).Ngoài ra,

  khoảng 40.000 công nhân đang làm việc trong ngành công nghiệp màn hình golf.

  • Mission

   Chơi gôn mà mọi người đều có thể thưởng thức

  • Vision

   Bước nhảy vọt trở thành công ty hàng đầu thế giới

  • trong ngành công nghiệp gôn vào năm 2020

  • Slogan

   Sự khác biệt trong cách chơi

  Công ty hàng đầu về công nghệ và văn hóa gôn

  Khoảng 50% nhân viên của GOLFZON là kỹ sư R&D và công ty đầu tư khoảng 6% doanh thu hàng năm cho R&D.(trung bình từ năm 2010-14).

  GOLFZON nắm giữ hơn 250 bằng sáng chế và khoảng 375 bằng sáng chế đang chờ xử lý.

  Hiện thực bóng Chuyển động và công nghệ của gôn ảo 3D là thế mạnh độc đáo của Khu gôn.

  Golfer's Lifetime Partner

  GOLFZON is not just a golf simulator manufacturer, but is a golfer's lifetime partner.As a total golf culture company,

  GOLFZON provides integrated services in all areas of enhancing, enjoying, and sharing the golf.

  Company

  Business


  Contact us 

    Korean Tel.  +84  090.378.5137

    Vietnamese  Tel.  +84  091. 111. 2855

    English  Tel.  +84  093.186.0730

    golfzonvina@golfzon.com  


  Hanoi City Branch office

  -B1 floor Grand Plaza Hotel, No.117 Tran Duy Hung street, Trung Hoa ward, Cau Giay district, Hanoi city, Vietnam Golfzon Park


  HCM City Branch office

  -Room 107, 1st Floor, Saigon Paragon Shopping Center, No. 3 Nguyen Luong Bang, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam Golfzon Park

  {"google":["Raleway","Lato","Open Sans","Lexend Deca","Roboto"],"custom":["Noto Sans KR"]}{"google":["Raleway","Lato","Open Sans","Lexend Deca","Noto Sans","Quicksand","Roboto"],"custom":["Noto Sans KR"]}
  {"google":[],"custom":["Noto Sans KR"]}
  간편하게 만드는 무료 홈페이지 큐샵
  시작하기