{"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/iupspvn8p%2Fup%2F604e4b577e414_1920.png","height":"50"}
 • PURCHASE
 • INQUIRY
 • SMART FINDER
 • LOCATION
 • COMMUNITY
 • {"google":["Raleway","Lato","Open Sans"],"custom":["Noto Sans KR"]}
  ×
   
   
  섹션 설정
  {"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/iupspvn8p%2Fup%2F604e4b577e414_1920.png","height":"31"}
 • PURCHASE
 • INQUIRY
 • SMART FINDER
 • LOCATION
 • COMMUNITY
 • Software

  Trải nghiệm chơi gôn thế giới thực tế

  Độ nét cao và đồ họa 3D chân thực và âm thanh thực Phần mềm GOLFZON cho phép bạn chơi trên các sân gôn thực.

  Tạo ra chủ nghĩa hiện thực về khóa học chưa từng có

  Hơn 190 sân gôn trên khắp thế giới

  Phần mềm VISION cung cấp hơn 190 sân gôn trên khắp thế giới.

  Độ nét cao / đồ họa 3D thực để bạn thưởng thức.

  Các khóa học mới được cập nhật miễn phí.

   ·  St. Andrews Old
   ·  PGA National
   ·  Bethpage Black
   ·  The Glen Club
   ·  Pebble Beach Links
   ·  Harbour Town GL
   ·  Kiawah Island - Ocean
   ·  Angus Glen GC - North
   ·  Cog Hill
   ·  Turnberry - Ails
   ·  Celtic Manor
   ·  The Hong Kong GC
   ·  Mission Hills

  Real-world Golf Experience

  GOLFZON ARCADE

  Bất kỳ ai từ một tay golf có kinh nghiệm đều có thể chơi GOLFZON ARCADE

   

  DARTS GOLF


  Contact us 

    Korean Tel.  +84  090.378.5137

    Vietnamese  Tel.  +84  091. 111. 2855

    English  Tel.  +84  093.186.0730

    golfzonvina@golfzon.com  


  Hanoi City Branch office

  -B1 floor Grand Plaza Hotel, No.117 Tran Duy Hung street, Trung Hoa ward, Cau Giay district, Hanoi city, Vietnam Golfzon Park


  HCM City Branch office

  -Room 107, 1st Floor, Saigon Paragon Shopping Center, No. 3 Nguyen Luong Bang, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam Golfzon Park

  {"google":["Raleway","Lato","Open Sans","Lexend Deca","Roboto"],"custom":["Noto Sans KR"]}{"google":["Raleway","Lato","Open Sans","Lexend Deca","Noto Sans","Quicksand","Roboto"],"custom":["Noto Sans KR"]}
  {"google":[],"custom":["Noto Sans KR"]}
  간편하게 만드는 무료 홈페이지 큐샵
  시작하기