{"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/iupspvn8p%2Fup%2F604e4b577e414_1920.png","height":"50"}
 • PURCHASE
 • INQUIRY
 • SMART FINDER
 • LOCATION
 • COMMUNITY
 • {"google":["Raleway","Lato","Open Sans"],"custom":["Noto Sans KR"]}
  ×
   
   
  섹션 설정
  {"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/iupspvn8p%2Fup%2F604e4b577e414_1920.png","height":"31"}
 • PURCHASE
 • INQUIRY
 • SMART FINDER
 • LOCATION
 • COMMUNITY
 •  

   

  Making Golf Enjoyable for Everyone

  Enjoyable for Everyone Find out and learn more about GOLFZON Simulator

   

   

  Making Golf Enjoyable

  for Everyone

  Find out and learn more about

  GOLFZON Simulator

  Hãy chọn trình mô phỏng khu chơi gôn của bạn

     

      Chân thực tới mức bạn quên rằng bạn đang chơi trong nhà

      Trình mô phỏng chơi gôn được Golf Digest công nhận

    "Best Golf Simulator/ Premium 2017,2018,2020"

     

      Cài đặt một mô phỏng khu sân chơi gôn với chi phí lắp đặt cạnh tranh.

      Trình mô phỏng chơi gôn được Golf Digest công nhận

    "Best Golf Simulator / Luxury 2019"

     

      Chân thực tới mức bạn quên rằng bạn đang chơi trong nhà

      Trình mô phỏng chơi gôn được Golf Digest công nhận

    

  Bàn đánh bóng có

  Mô phỏng độ dốc thực

  tế của sân Golf

  Đừng cúi người

  xuống Teeup

  Hãy cho chúng tôi biết về bạn.

  Chúng tôi sẽ tìm sản phẩm phù hợp cho bạn.

   Bạn đang tìm kiếm sản phẩm nào?

  PLAY

   

  Tận hưởng các giải đấu trực tuyến và thú vị

  PRACTICE

   

  Học và luyện tập một cách thú vị

  PLAY&PRACTICE

   

  Tất cả hai loại

   

  GOLFZON By The Numbers

  30,000
  simulators

  30.000 trình mô phỏng

  Hoạt động tại 62 quốc gia

  (Hơn 6.200 trang web trên toàn thế giới)

  59 million
  Rounds/Year

  GolfZON trình mô phỏng với 59 triệu lượt

  chơi gôn hàng năm

  (150.000 mỗi ngày)

  2.8 million
  Menbers

  2,8 triệu trực tuyến

  Thành viên GOLFZON

  365
  Tournament/Day

  số lượng các giải đấu nghiệp dư được tổ

  chức mỗi ngày

  Latest News

   

  Contact us 

    Korean Tel.  +84  090.378.5137

    Vietnamese  Tel.  +84  091. 111. 2855

    English  Tel.  +84  093.186.0730

    golfzonvina@golfzon.com  

   

  Hanoi City Branch office

  -B1 floor Grand Plaza Hotel, No.117 Tran Duy Hung street, Trung Hoa ward, Cau Giay district, Hanoi city, Vietnam Golfzon Park

   

  HCM City Branch office

  -Room 107, 1st Floor, Saigon Paragon Shopping Center, No. 3 Nguyen Luong Bang, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam Golfzon Park

  {"google":["Raleway","Lato","Open Sans","Lexend Deca","Noto Sans","Quicksand","Roboto"],"custom":["Noto Sans KR"]}{"google":["Raleway","Lato","Open Sans","Lexend Deca","Noto Sans","Quicksand","Roboto"],"custom":["Noto Sans KR"]}
  {"google":[],"custom":["Noto Sans KR"]}
  간편하게 만드는 무료 홈페이지 큐샵
  시작하기